Današnji Masarikov trg se do 1935. godine zvao Žitni trg

0
98
zitni trg

Današnji Masarikov trg se do 1935. godine zvao Žitni trg i, kako i samo ime govori, tu je bila pijaca na kojoj su se prodavali žitarski proizvodi, prasići i sl., za razliku od tzv. „zelene pijace” na Velikom (danas Omladinskom) trgu. Ceo trg je bio kaldrmisan, bez tezgi, koje nisu ni bile potrebne s obzirom na namenu pijace, a u kućama koje su ga okruživale bile su smeštene, uz ostale radnjice, i brojne kafane: „Bela lađa” (u lokalu gde je danas smeštena pijačna uprava), „Zeleno drvo”, „Kod Španje”, Remlingerova mala pivnlca, „Kod cmog orla”, narodna kujna „Jeftinoća” i dr., uz već pominjanu „ Crnu mačku”. Najčuvenija od njih bila je „Crni orao”, koja se pominje već 1805. godine kao vlasništvo Konstantina Hadije, poznatog zemunskog trgovca i pivara. Kafanu je 1868. godine kupio Joca Milaković i držao je dugi niz godina, a lokal mu je bio čuven po dobrom vinu, koga je gazda sam spravljao u vlastitim vinogradima. Gostionica je imala posebnu salu za igranke u kojoj su, prema zemunskom štampani Milošu Grabovačkom, o Božiću davane prve diletantske pozorišne predstave na srpskom jeziku. Imala je i sopstveno svratište. Od kasnijih vlasnika ističu se Ladislav Priner, Dušan Živanović i Pavle Misirača. Po oslobođenju gostionica je, sa svim okolnim zgradama, srušena, ustupivši mesto dvorištu Osnovne škole „Lazar Savatić”.

Na Žitnom trgu nalazio se i hotel „Balkan”, u zgradi građenoj 1910. godine u stilu secesije, danas potpuno ruiniranoj. Hotel je imao 12 soba, a prvi vlasnik je bio Petar Sirbu, raniji vlasnik poznate kafane „Kod puža.

Ubrzo posle oslobođenja i sitna trgovina je zamrla u gradu, pa se na prostor Masarikovog trga doselila riblja i proširila zelena pijaca. Danas je ovaj prostor asfaltiran, opremljen tezgama i mnogim montažnim objektima i sa Omladinskim trgom čini jedinstvenu celinu zemunske pijace. Od brojnih okolnih ugostiteljskih lokala ne postoji više nijedan, a „žeđ” se utoljava na kioscima, vrućim pivom i „unučićima”. Pijaca ima ukupno 497 tezgi i barem isto toliko nakupaca koji caruju danas njome isto onako kako su tu nekada carevale gomjovaroške piljarice, na glasu čak i u Beogradu.

Ostavite komentar

avatar