Postani reporter

Imaš slobodnog vremena?
Imaš informaciju, vest, fotografiju ili video zapis i želiš da je podeliš sa drugima… ?
Želiš nešto da promeniš u svom gradu?

Želite da na najprijatniji način izrazite sebe i da sa drugima podelite svoje ideje, misli i informacije kako bi promenile i oplemenili život mesta u kome živite i iz ovog razloga budete privučeni ovom idejom podelite sve ono što znate a na tom putu otkrivanja istine pomoći će Vam lokalni portal Zemunskenovine.rs

Portal Zemunskenovine.rs poziva sve mlade, kreativne i uporne da se prijave i da postanu novinar volonter reporter portala Zemunskenovine.rs

Bilo da volite da prisustvujete političkim sastancima, konferencijama, pravite intervjue sa poznatim licima… prijavite se jer su mogućnosti za saradnju velike.

Pošaljite nam tekst i ako nam se svidi možemo da započnemo saradnju, prvi tekst će biti probni, a svaki sledeći tekst  će biti plaćen 500 din. od strane naše redakcije.

Ako ste zainteresovani, kontaktirajte nas na email: [email protected]